Pagdating ng mga europeo

Hindi naglaon nagkaroon ng mga pagbabago sa mga alituntuning pang-ekonomiya ang Europa.

Sa pagtungo ng mga Europeo sa Africa, dinala nila ang kanilang kultura.

Nagdala ang mga Europeo ng mga bagong pananim tulad ng mais na naging pangunahing pagkain sa kontinente.

Magiliw siyang nakipag-ugnayan sa ilang mga lokal na .

Nagdaos pa sila ng tradisyonal na kung saan pinalalabas ang dugo sa braso, inihahalo sa tubig o alak at iniinom nilang magkasama.

Nabatid natin na nagkaroon na ng pagtatagpo ang kanluranin at kabihasnang silangan noong unang panahon sa mga naganap na pagpapalawak ng kani-kanilang Imperyo.

Last modified 25-May-2017 23:45